AbOuT ..

Druhy nejznámějších fóbií

29. května 2010 v 15:51 | M i s s y* alias x.Midnight.Queen.x
Achluofobie - strach ze tmy
Aerofobie - chorobný strach z proudícího vzduchu, průvanu, také z létání
Agorafobie - strach z otevřených prostranství, ale i z cestování v dopravních prostředcích
Agyrofobie - strach z přecházení silnice
AIDSfobie - nákaza AIDS
Aichmofobie - strach z jehel a špičatých předmětů
Ailurofobie - strach z koček
Akrifobie - chorobný strach pisatele, že napsal něco nesprávně, nevhodně
Akrofobie - strach z výšky
Akustikofobie - strach z hluku
Alektorofobie - strach ze slepic
Androfobie - chorobný strach ženy z mužů
Antlofobie - strach z povodně
Antropofobie - chorobný strach z lidí jako příznak duševní poruchy, např. neuróz, psychóz
Anemofobie - strach z větru
Apifobie - chorobný strach ze včel
Arachnofobie - choroný strach z pavouků (podle Arachné)
Astrofobie - chorobný strach z bouřky, blesku a jiných pod. úkazů z řeckého astron hvězda
Autofobie - strach z vlastní osoby
Aviafobie - strach z létání
Bacilofobie - chorobný strach z nákazy
Bakteriofobie - chorobný strach z nákazy
Basifobie - strach z chůze
Batofobie - chorobný strach z hloubek
Brontofobie - strach ze hřmění
Belonefobie - strach z jehly
Cibofobie - chorobný strach z jídla
Coulrofobie - strach z klaunů
Cynofobie - strach ze psů
Demofobie - strach z davu lidí
Démonofobie - strach z démonů
Dendrofobie - strach ze stromů
Dorafobie - strach ze smrti
Dromofobie - strach z ulic
Dysmorfofobie - strach z vlastní ošklivosti
Elektrofobie - stach z elektrických spotřebičů
Entomofobie - strach z hmyzu
Eosofobie - strach ze směru dolů
Equinofobie - strach z koní
Eremofobie - chorobný strach být sám
Ereutofobie - strach z červenání
Ergasiofobie - strach z práce
Ergofobie - chorobný, nadměrný strach z jednání, konání, činění
Ergofobie - strach z práce
Erytrofobie - chorobný strach při červenání se
Filemafobie - strach z líbání
Fobofobie - strach ze strachu
Fotofobie - strach ze světla
Gamofobie - chorobný strach ze sňatku
Gefyrofobie - strach z mostů
Gynofobie - strach mužů z žen
Hafefobie - strach z dotyku
Hamarkofobie - strach z omylů
Hedofobie - strach z radosti
Heliofobie - strach ze slunce
Hematofobie - strach z krve
Hemofobie - strach z krve
Helmintofobie - strach z červů
Herpetofobie - chorobný strach z plazů
Hierofobie - strach z posvátných věcí
Hodofobie - strach z cestování
Hydrofobie - strach z vody
Hypnofobie - strach ze spánku
Hypsofobie - strach ze spánku
Hypegiafobie - strach ze zodpovědnosti
Chromofobie - strach z barev
Ichtyofobie - strach z ryb
Iofobie - strach z otravy jedem
Kakorafiafobie - strach ze selhání
Kakotechnofobie - strach z toho, že si počíná nemotorně
Kancerofobie - chorobný strach před rakovinou
Karcinofobie - chorobný strach před rakovinou
Keraunofobie - strach z bouřek, blesků
Klaustrofobie - chorobný strach z uzavřených prostor
Kleptofobie - strach z okradení, kradení
Kynofobie - strach ze psů
Knidofobie - strach z bodnutí
Lalofobie - chorobný strach z hovoru; často provází koktavost
Laliofobie - chorobný strach z hovoru; často provází koktavost
Logofobie - chorobný strach z vlastního mluveného projevu (často provází koktavost)
Lyssofobie - strach z vztekliny
Lyssofobie - strach ze šílenství (zešílení)
Maniofobie - strach, že se v nejbližší době zblázní
Melofobie - strach z hudby
Musofobie - chorobný strach z myší
Mysofobie - strach ze špíny a parazitů
Myzofobie - chorobný strach před špínou, nákazou nebo znečištěním
Negrofobie - chorobný strach z černochů
Nekrofobie - strach ze smrti
Nekrofobie - strach z mrtvol
Neofobie - strach z novoty (něčeho nového)
Nosofobie - chorobný strach z nemocí a jejich následků
Nyktofobie - chorobný strach před tmou a nocí, který se vyskytuje zejména u neurotických dětí
Ofidiofobie - strach z hadů
Olfaktofobie - strach z pachů
Olfaktofobie - strach z hluku
Ornitofobie - strach z ptáků jakéhokoliv druhu
Oxyfobie - strach z ostrých nástrojů
Pagofobie - strach ze sněhu a mrazu
Panfobie - lékařství chorobný strach ze všeho
Pantofobie - chorobný strach ze všeho
Parazitofobie - lékařství chorobný strach z parazitů
Patofobie - chorobný strach z nemoci, choroby
Pedikulofobie - zavšivení
Pedofobie - strach z dětí
Pnigerofobie - strach ze zadušení se
Potamofobie - strach z tekoucí vody
Pseudofobie - strach ze lží
Psychologie - chorobný strach před špínou, nákazou nebo znečištěním
Pyrofobie - chorobný strach z ohně, požáru
Radiofobie - chorobný strach z ozáření
Rektofobie - chorobný strach před onemocněním konečníku
Rusofobie - strach z myší
Siderofobie - strach z blesku
Siderodromofobie - chorobný strach z vlaků, ze železnice
Sichmofobie - strach z ostří
Sitofobie - strach z jídla
Skotofobie - strach z temnoty
Sociální fobie - strach z pití, psaní, mluvení, čtení před ostatními
Tabofobie - chorobný strach před vysycháním míchy
Tafefobie - chorobný strach před možností být pohřben zaživa
Tanatofobie - chorobný strach ze smrti
Teofobie - chorobný strach z božího trestu a hněvu
Teogonie - strach z Boha
Thanatofobie - strach ze smrti
Tokofobie - chorobný strach ženy z porodu
Trichofobie - chorobný strach z vlasů
Triskaidekafobie - strach z čísla třináct
Vermifobie - chorobný strach z červů a střevních parazitů
Vertigofobie - chorobný strach ze závrati
Xenofobie - strach z cizí osoby
Zoofobie - chorobný strach ze zvířat

Druhy fóbií

29. května 2010 v 15:50 | M i s s y* alias x.Midnight.Queen.x
Achluofobie - strach ze tmy
Agorafobie - strach z otevřeného prostor
Ailurofobie - strach z koček
Akrofobie - strach z výšky
Androfobie - strach z lidí
Antlofobie - strach z povodně
Anemofobie - strach z větru
Arachnofobie - strach z pavouků
Brontofobie - strach ze hřmění
Belonefobie - strach z jehly
Coulrofobie - strach z klaunů
Cynofobie - strach ze psů
Demofobie - strach z davu lidí
Dorafobie - strach ze smrti
Entomofobie - strach z hmyzu
Ereutofobie - strach z červenání
Ergasiofobie - strach z práce
Eosofobie - strach ze směru dolů
Ergofobie - strach z práce
Fobofobie - strach ze strachu
Fotofobie - strach ze světla
Gamofobie - strach z manželství
Gynofobie - strach z žen
Hedofobie - strach z radosti
Hematofobie - strach z krve
Hodofobie - strach z cestování
Helmintofobie - strach z červů
Hydrofobie - strach z vody
Hafefobie - strach z dotyku
Hypsofobie - strach ze spánku
Hypegiafobie - strach ze zodpovědnosti
Kakorafiafobie - strach ze selhání
Klaustrofobie - strach z uzavřených prostor
Kynofobie - strach ze psů
Knidofobie - strach z bodnutí
Lyssofobie - strach ze šílenství (zešílení)
Mysofobie - strach ze špíny a parazitů
Nyktofobie - strach ze tmy
Nekrofobie - strach z mrtvol
Nosofobie - strach z nemoci
Neofobie - strach z novoty (něčeho nového)
Ornitofobie - strach z ptáků
Ofidiofobie - strach z hadů,
Pyrofobie - strach z ohně, požáru
Pantofobie - strach ze všeho
Pnigerofobie - strach ze zadušení se
Rusofobie - strach z myší
Tanatofobie - strach ze mrti
Teogonie - strach z Boha
Triskaidekafobie - strach z čísla třináct
Xenofobie - strach z cizinců
Zoofobie - strach ze zvířat

Deprese ..

28. května 2010 v 21:02 | M i s s y* alias x.Midnight.Queen.x
Sama depresemi trpím, tak mě napadlo sem ten článek dát .. To oranžově vyznačené ke mě docela pasuje ..

Deprese

Každý druhý člověk trpí někdy během svého života závažnými duševními problémy. Podle celosvětových statistik se mezi deseti nejčastějšími zdravotními příčinami invalidity vyskytuje pět z oblasti psychiatrie. A na prvním místě mezi nimi stojí poruchy nálady, zejména deprese.

přečti si o tom více .. click na c.č.

Naše planeta Země :)

4. dubna 2010 v 19:38 | M i s s y*
Jaká je to krásná modrá planeta

Krátký kurz sebedůvěry

4. dubna 2010 v 19:28 | M i s s y*
http://www.auto-news.cz/divka/picture/d11777114113.jpg
Nevěříš vlastním silám? Domníváš se, že jiní dělají něco mnohem lépe než ty? Chybí ti sebejistota?
 1. Braň vlastní názor - máš na to právo
 2. Přijmi odpovědnost za své jednání - a také za své chyby.
 3. Nepodrobuj se rozhodnutím většiny, pokud tato rozhodnutí pokládáš za nesprávná.
 4. Nauč se říkat "ne", když něco nechceš.
 5. Když přijmeš výzvu, neohlížej se na obtíže.
 6. Vyžaduj od ostatních úctu ke svému názoru.
 7. Prohry přijímej klidně. Jejich zásluhou se stáváš silnější.
 8. Nepřehrávej na jiné lidi řešení svých problémů.
 9. Nauč se věřit svým schopnostem.
 10. Jsi důležitá a výjimečná - proto se nehrb a dívej se druhým přímo do očí.
NE!
Sepiš si seznam věcí, které se ti nelíbí. Začni od chování, které nesnášíš (chamtivost, nafoukanost, sobectví...). Tak poznáš lépe sama sebe.
MLUV K SOBĚ!
Před zrcadlem si představ situaci, do které se dostaneš. Když např. se musíš přizant své nejlepší kamarádce k nějakému činu, představ si, že se jí díváš přímo do očí. Toto cvičení posílí tvou jistotu při rozhovorech na obtížná témata.
ZKUS TO!
Chceš požádat rodiče, aby ti dovolili jít na večírek, ale nemůžeš najít potřebnou odvahu? Zkus si to natrénovat na sestře nebo na kámošce. Poprosíš ji aby ti půjčila své oblíbené CD, nebo popros spolužačku aby ti vrátila knihu, půjčenou víc než půl roku.
NEBUĎ SAMA!
Když si stanovíš nějaký cíl, zapoj do svého snažení i přátele. Podpoří tě, když začneš pochybovat nebo ztratíš chuť i motivaci.

22 věcí, které testnou s kámoškou :)

4. dubna 2010 v 19:11 | M i s s y*
Už s kámoškou nevíte, co roupama dělat? Je tu pro tebe pár bláznivých akciček, které musíte uskutečnit!
 1. Pust´te si muziku naplné pecky a pořádně si zatancujte (a kašlete na bušení sousedů)
 2. Nafoukněte kondom a pinkejte si jím v parku.
 3. Okatě balte toho jen týpka na zastávce.
 4. Obarvěte si vlasy na růžovo nebo na oranžovo.
 5. Pište si společný deník.
 6. Přesvěčte své okolí, že jste ségry a navíc dvojčata.
 7. Vyfot´te se ve fotobuňce v těch nejšílenějších pózách, jaké vás napadnou.
 8. Udělějte si romantickou noční procházku po hřbitově.
 9. Vezměte si DVDčka Ztracených, tunu popkornu, hektolitr koly a udělejte si LOST-maraton až do rána
 10. Vymyslete si společnou tajnou řeč.
 11. Zavolejte na náhodné číslo a mluvte vymyšlenou řečí.
 12. Dostante se do klubu na akci, která je až od 18ti a pořádně si to užíte.
 13. Vykládejte si svoje sny
 14. Uspořádejte si pyžamovou párty a jedte až do rána.
 15. Posílejte valentýnky v srpnu.
 16. Napište srdceryvný dopis a pošlete ho po řece v lahvy.
 17. Vsad´te se , která z vás za den získá víc telefonních čísel od kluků.
 18. Přihlaste se na aqua aerobic pro seniory.
 19. Používejte jezdící schody opačným směrem.
 20. Oslavte silvestra v létě. Včetně miniohňostroje.
 21. Vyzkoušejte si v obchodě ty nejšílenější módní kreace, ve kterých byste v životě nevylezli na ulici! Čím úchylnější tím lepší!
 22. Vymyslete si symbol vašeho přátelství - třeba ručně pletený náramek

Proč jseš pořád sólo ?

4. dubna 2010 v 19:04 | M i s s y*
Jsi už nějaký ten pátek bez partnera? A štve tě to? Pokud jsi odpověděla dvakrát ano, je tu pro tebe jedna špatná a jedna dobrá zpráva. První - máš problém! Druhá - tím, že si ho přiznáváš, jsi na nejlepší cestě ho vyřešit. Tak směle do toho!

Kluk řekne, ale myslí ..

4. dubna 2010 v 18:53 | M i s s y*
 • ZAVOLÁM TI...................................někdy v příštím století
 • VĚRNOST.........................................slovo, které se vztahuje výhradně na fotbalové mužstvo
 • POTŘEBU VÍC PROSTORU............pro všechny ostatní holky
 • NECHCEŠ NAMASÍROVAT?..........chci zkusit štěstí
 • NENÍ TU MOC HORKO?.................svlékni se
 • AHOJ. MÁŠ FAJN KÁMOŠKU.........líbí se mi a tebe jen musím využít
 • JE OŠKLIVÁ, JE TO LESBIČKA.......nestála o mě
 • NEJSEM PŘIPRAVENÝ....................přinejmenším ne s tebou
 • MŮŽEME BÝT KAMARÁDI.............je konec a nejspíš se vidíme naposledy

10 věcí, které ti neprozradí :P

4. dubna 2010 v 18:45 | M i s s y*
1. Některé filmy mě rozbrečí.

2. Pod postelí si schovám erotické časáky.

3. Spodní prádlo mi ještě kupuje máma.

4. Mám malý penis.

5. Před tebou jsem měl už pět holek.


6. Občas onanuju.

7. Líbí se mi romantické písničky.

8. Používám kosmetiku.

9. Bojím se ve tmě.


10. Holím se na prsou a na břiše.

Co o něm prozradí písmo ?

4. dubna 2010 v 18:42 | M i s s y*
Tentokrát žádné váhavé zkoumání jeho pohledů, úsměvů a (možná!) dvojsmyslných narážek. Ne. Odteď ho přečteš jedním zkušeným mrknutím!

Nejen že pronikneš do tajných zákoutí jeho duše a objevíš, co se před tebou snaží (marně:-)) skrýt, ale zjistíš i to, jestli se k sobě hodíte. Jediné, co pro to musíš udělat, je ukořistit ukázku jeho rukopisu. Úplně nejlepší by bylo, kdyby se ti podařilo přimět ho napsat ti nějaký vzkaz, kde by se vyskytovalo jeho i tvé jméno. Jakmile budeš tuhle trofej držet v ruce, projdi si všechny naše grafologické klíče a každý z nich ti o tvém panáčkovi:-) leccos prozradí. Jestli jste zatím ve fázi ,jen se okukujem", postačí i stránka z jeho sešitu. Jen mu nevyrvi něco důležitého:-).

Co kluci u holek berou a co ani náhodou ?

4. dubna 2010 v 18:37 | M i s s y*
Tak tohle fakt neprojde:
 • Když se držíš s kámoškou za ruku, má 80% kluků co dělat, aby neprasklo smíchy.
 • Zdobí tvou postel snad stovka plyšáků? Většině kluků to příjde hóódně dětinské.
 • 90% kluků by totálně otrávil nález fotky tvého ex v peněžence nebo dokonce na nočním stolku.
 • Všechno víš, všechno znáš, všude jsi byla dvakrát? Brzdi! Kluci nesnáší chytrolínky.
 • Jsi zapřísáhlá fanynka Tokio Hotel? Fajn, nic proti tomu, ale tomu, ale svému klukovi to neříkej.
 • Stíhačky vlastní většinou armáda takže tvůj kluk asi těžko pochopí, proč by měl jednou mít i on.
 • Bárbíny na poličce tvé cool image fakt nepomůžou.
 • Ty znáš kluka, kterého zajímá kalorické hodnota hambugeru? Já ne!
 • Kluci nikdy nepochopí syndrom holčičího hromadnému chození na záchod.
S tímhle zaboduješ:
 • Čím šílenější nápad nebo akcička, tím víc bodů pro tebe! Podnikavé holky jsou v kurzu.
 • Jsi hudební fajnšmejkr a vyznáš se v muzice a kapelách? Třetině kluků tím vytřeš zrak!
 • Holky, které se umí zasmát samy sobě jsou pro kluky hotový magnet! Asi proto, že jich moc není
 • Kluci se do jednoho shodnou, že holka musí být upravená. Špína za okousanýma nehtama? Out
 • Pokud perlíš v matice, budeš zřejmě pro kluky abnormálně přitažliý přírodní úkaz.

Co tím kluci myslí ?

4. dubna 2010 v 18:34 | M i s s y*
nadržený leda-tak :D:D:D
Mám hlad! = Mám hlad!

Jsem unavený. = Jsem unavený.

Chce se mi spát. = Chce se mi spát.

Nechceš jít do kina? = Případně bych se s tebou rád vyspal.

Můžu tě vzít na večeři? = Případně bych se s tebou rád vyspal.

Můžu ti někdy zavolat? = Případně bych se s tebou rád vyspal.

Smím prosit? = Případně bych se s tebou rád vyspal.

Nechceš si mailovat? = Případně bych se s tebou rád vyspal.

Hezké šaty. = Pěkný výstřih.

Vypadáš napjatě. Já tě namasíruju. = Chci tě osahávat.

Co se děje? = Nevím, proč z toho děláš takovou vědu.

Co se děje? = Jaké bezvýznamné samosžírajicí psychické trauma na tebe zase přišlo?

Co se děje? = Myslím, že dnes ze sexu asi nic nebude.

Co budeme dělat? = Nechceš se raději milovat?

Miluji tě. = Chci se s tebou vyspat teď hned.

Taky tě miluju. = No, tak jsem to řekl, tak už se snad můžeme věnovat sexu.

Ano, líbí se mi tvůj nový účes. = Je to stejné, jako dřív.

Ano, líbí se mi tvůj nový účes. = Stálo to 500,- a není vidět žádný rozdíl.

Promluvme si. = Snažím se tě ohromit tím, jak jsem hluboce vnímavý a možná se potom se mnou vyspíš.

Vezmeš si mě? = Chci, abys už nemohla legálně spát s jinýma.

Neviděli jsme se už někde? = Máš opravdu, ale opravdu pěknou prdelku ...

Dokážu ti, že jsem 100% jiný než ostatní muži = Mám obřízku.

V poslední době mám více pohybu = Nafunguje mi dálkový ovladač na televizi.

Opravdu bych tě rád víc poznal = Vsadil jsem se s klukama o flašku vizoura, že tě dostanu.

To byl fakt super film = Bylo v něm spousta zbraní a rychlých aut a hrály v něm samý prsatý blondýny.

Muž během nákupu:Tohle se mi líbí víc. = Tak už si něco konečně vezmi a pojď domů!

Kluci jsou jako ..

4. dubna 2010 v 18:31 | M i s s y*
nemá chybu toto :D

Kafe: Nejlepší jsou silní, žhaví, kteří tě dokážou udržet vzhůru celou noc.
Reklamy: Nemůžeš jim věřit ani slovo
Vysoké podpatky: Jakmile se v tom naučíš chodit, máš vyhráno.
Horoskopy: Pořád ti ukazují, jak má co být, a skoro vždycky se pletou.
Místa k parkování: Ti nejlepší jsou už zabraní a zbývají jen špatní nebo směšně malí.
Ubrousky: Objeví se, až když je jídlo na stole.
Sněhová vánice: Nikdy nevíš, odkud přijde a jak dlouho bude trvat.
Ojetá auta: Na ty, co snadno získáš, se nemůžeš spolehnout.
Banány: Čím jsou starší, tím rychleji ztrácí formu.
Mimina: Nejdřív ti přijdou roztomilí, ale pak po nich pořád jenom uklízíš.

Co před klukem rači neříkat .. xD

4. dubna 2010 v 18:24 | M i s s y*
:DDD :P
 • Zítra s námi půjde do kina kámoška. V čem byla tvoje bývala lepší než já???
 • Nejsem v té sukni moc tlustná???
 • Půjdeš semnou nakupovat???
 • Co si mám vzít na sebe???
 • Víš co???Budeme jen kamarádi...
 • Musíme si promluvit!!!
 • Miluji tě,ty můj malinkatý medvídku,prdelinko!!!
 • Můj bejvalej kluk líbal fakt skvěle!!!

Čeho se kluci bojí ? :D

4. dubna 2010 v 18:23 | M i s s y*
Tak vidíte, i kluci mají své chyby ;) :D

1 .......ŽE JE HOLKA, O KTEROU STOJÍ, ODMÍTNE
Než kluci osloví holku svých snů, dlouho si lámou hlavu, jak nejlíp by to měli udělat: "Co jí mám říct, aby z toho nebyl trapas? A jak mám reagovat, když mi dá košem?" Odmítnutí od holky je pro pány tvorstva největší potupa. Hned o sobě začnou pochybovat, a to jejich sebevědomí samozřejmě srazí na nulu.Co můžeš dělat??Když tě nějaký kluk pozve na rande a ty vidíš, jak strašně je z toho nervózní, zkus k němu být milá. Pokud o jeho pozvání nestojíš, přidej ke svému odmítnutí nějakou šetrnou výmluvu a milý úsměv. Chovej se tak, aby měl pocit, že je naprosto úžasný, jen není boužel tvůj typ. Pokud se ti líbí, je všechno jednodušší. Dej mu najevo, že tě těší, že tě oslovil jako první. Dodáš mu tím ještě víc odvahy.

Barvy ve vašem šatníku

2. dubna 2010 v 0:44 | M i s s y*

Černá

Snad celospolečensky oblíbená barva pro oblečení na oficiální příležitosti. Černá barva však nemusí zaručit výhru. Je vědecky prokázáno, že svému nositeli či nositelce přidává na věku i odstupu od okolí. Tato barva umístěná přímo pod obličejem navíc obírá člověka o optimistický výraz.
Černá má však jednu velkou výhodu - lze ji vcelku beztrestně kombinovat s jinými barvami. Zvolíte-li pak k tmavé sukni či kalhotům vhodnou barvu halenky či košile, snadno dosáhnete žádoucího respektu od okolí.

Co znázorňují barvy

2. dubna 2010 v 0:28 | M i s s y*
.. mohlo by vás zajímat .. :) ..
ČERVENÁ

Dopis z roku 2070

1. dubna 2010 v 17:35 | M i s s y*
Je to smutný :/ ale dcla pravdivý ..

Kolik zvířat se zabije kvůli jedinému kožichu ?

1. dubna 2010 v 17:14 | M i s s y*
Odpověď : Dost! Jen se koukněte na ty čísla .. to už rači umělá kožešina, co řikáte ?! ..
 1. 3 až 30 vlků
 2. 4 leopardy
 3. 5 až 30 kojotů
 4. 8 tuleňů
 5. 8 pum
 6. 9 bobrů
 7. 10 jezevců
 8. 11 stříbrných lišek
 9. 12 ocelotů
 10. 12 psů
 11. 14 vyder
 12. 15 rysů
 13. 18 červených lišek
 14. 20 až 30 klokanů
 15. 25 koček
 16. 25 až 45 ovcí
 17. 27 tchořů
 18. 30 vyder
 19. 30 mývalů
 20. 30 až 60 kun
 21. 50 minků
 22. 60 zajíců
 23. 65 norků
 24. 100 veverek
 25. 125 hranostajů
 26. 130 činčil
 
 

Reklama